Udlejningsejendomme - Aunbøl A/S - Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Udlejningsejendomme

Succesfuld udlejning af ejendomme kræver indgående kendskab til regler og praksis.

Reglerne og praksis om brugen af fast ejendom er ofte afgørende for, om en ejer af en fast ejendom opnår det optimale udbytte af en given investering. 

Vores kendskab til praksis i lokalområdet om lejefast-sættelser, udfærdigelse af korrekte lejekontrakter og omhyggelig administration af udlejnings-ejendomme sikrer færrest mulige tvister mellem udlejer og lejerne.I dag er ejendomsadministration ikke kun et spørgsmål om opkrævninger og bogholderi – men om ejendomsforvaltning i bred forstand samt at varetage udlejer og lejers interesse.AUNBØL udvikler ejendommene, så økonomien forbedres, og bolig- og erhvervslokaler bliver attraktive samtidig med, at såvel ejere som lejere får god service.

Samarbejdsaftalen skræddersyes efter behov og kan indeholde:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter.
 • Opkrævning af leje, påkravsskrivelser, ophævelser.
 • Lejereguleringer, huslejenævnssager.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Betaling af faktura.
 • Bogføring med kvartalsvise opgørelser.
 • Lejerskifte, fraflytningssyn.
 • Beboerkontakt.
 • Abonnementsaftaler og forsikringer.
 • Kontakt til myndigheder, Grundejernes Investeringsfond.
 • Restancekontrol med 1 månedlig rykkerkørsel.