Ejendomsservice - Aunbøl A/S - Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Ejendomsservice

AUNBØL har fastansat personale til viceværtopgaverne, og vort faguddannede personale kan løse mindre reparations- og renoveringsopgaver. 

AUNBØL sætter en ære i veludført arbejde og beboerne har en god oplevelse med vor ejendomsservice. Det er både i udlejer/ejer og lejers interesse, at ejendommen er vel vedligeholdt og fremtræder pæn. Professionel styring er vigtig for at opretholde en sund økonomi og et godt bomiljø. Samarbejdsaftalen skræddersyes efter behov og kan indeholde:

 • Tilsyn med ejendomme
 • Fejning af fortove, kælder og lyskasser
 • Renholdelse af haver og grønne arealer
 • Påse renholdelse af trapper
 • Modtage henvendelser fra lejer om reparationer, mangler, uorden eller uregelmæssigheder.
 • Snerydning
 • Tilsyn med el-, vand- og varmeinstallationer
 • Opbevaring af nøgler
 • Renovation – fremkøring af container
 • Bestilling/koordinering af eksterne håndværkere
 • Mindre reparationsopgaver 

En aftale om ejendomsservice betyder, at vi fører tilsyn med ejendommen og udfører mindre reparationer. Større opgaver bliver udført i tæt samarbejde med vore faste håndværkere, som ved hvilken standard, vi forventer. 

AUNBØL tilbyder at stå for det administrative arbejde i forbindelse med større renoverings- og byggeprojekter som f.eks. nyt tag, udskiftning af vinduer, nye altaner mm. Vi kan indhente håndværkertilbud, sørge for byggetilladelse, undersøge finansieringsmuligheder, varsle lejeforhøjelse og mange flere opgaver.