Andelsboligforeninger - Aunbøl A/S - Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Andelsboligforeninger

Andelsboligen er blevet en populær boligform, bl.a. fordi prisen på andelsboliger ofte er væsentlig lavere end prisen på ejerboliger og fordi beboerne er sikret en medindflydelse på ejendommens drift.

AUNBØL rådgiver andelsboligforeningerne på mange områder bl.a. fremleje, bytte af lejligheder, lejevarsling, eksklusion, vedtægtsændringer, fælles vedligeholdelse, byggesager, forsikringssager, pant/udlæg, garantier, kautioner og meget mere. 

Samarbejdsaftalen skræddersyes efter behov og kan indeholde:

  • Indbetalingsstyring, hvor beboerne kan betale boligafgift/leje via Betalingsservice.
  • Restancekontrol med 1 månedlig rykkerkørsel.
  • Regningsbetaling direkte fra foreningens egen bankkonto.
  • Økonomiske oversigter hvert kvartal.
  • Deltagelse i generalforsamlinger som dirigent eller referent.
  • Forbrugsregnskaber. Indberetninger og reguleringer af varme-, el- og vandregnskaber.
  • Lønstyring af foreningens ansatte inkl. feriepenge, skatteafregninger m.m.
  • Varsling af lejeforhøjelser, både beboelse og erhverv, jfr. lovgivningen.
  • Andelsoverdragelser med udarbejdelse af overdragelsesaftale m.m.